Wat kan er beter in Zeist? Wat vinden inwoners?

Onder het motto “Wat kan er beter in Zeist?” organiseerde de VVD op woensdagavond 27 september een geslaagde inloopavond, waar inwoners van Zeist hun wensen voor een nog beter Zeist konden meegeven aan de commissie die het programma schrijft voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De avond begon vol energie met een ‘speakers corner’ waar mensen in maximaal 3 minuten konden vertellen wat hen bezighoudt. Een tiental mensen nam de uitdaging aan, wat een flink aantal interessante ideeën voor het programma heeft opgeleverd. Na de pauze zijn op basis van de naar voren gebrachte punten enkele thema’s verder uitgediept, waarbij onder meer de volgende punten werd meegegeven:

-        We zijn in Zeist goed op weg met het centrum maar we zijn er nog niet en we zullen dus ook de komende jaren moeten blijven investeren. Het is daarbij vooral van belang dat Zeist onderscheidend is zodat niet alleen de inwoners van Zeist hier hun inkopen doen maar ook bezoekers uit omliggende gemeenten. In de discussie kwamen veel concrete voorstellen op tafel, bijvoorbeeld voor een nieuwe invulling van het voormalige V&D-pand.

-        Zeist heeft veel oudere inwoners maar er zijn ook veel jonge gezinnen en dat zal naar verwachting de komende jaren nog toenemen. Het woningaanbod en de daarbij horende voorzieningen (scholen, sportvoorzieningen etc) sluiten daar momenteel niet altijd goed op aan.

-        Er zijn in Zeist veel mogelijkheden om mee te praten over gemeentelijke plannen maar het is niet altijd duidelijk wat er met de adviezen gebeurt. Vooral de leden van de gemeenteraad zouden nauwer betrokken moeten zijn bij de inspraak zodat zij hier rekening mee kunnen houden als er besluiten worden genomen.   

-        De avond maakte verder duidelijk dat veel mensen vinden dat duurzaamheid centraal moet komen te staan in het programma. Ook hier zijn veel concrete suggesties gedaan waarbij opvalt dat de aanwezigen van de gemeente een stimulerende rol verwachten en vooral zelf aan de slag willen gaan.

 

De VVD Zeist ziet graag dat het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 herkenbaar en makkelijk leesbaar is en zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de inwoners van Zeist. Deze avond heeft ons daarbij goed op weg geholpen.

 

De VVD in Zeist wil vaker dergelijke bijeenkomsten organiseren en nodigt u alvast graag uit om een volgende keer aanwezig te zijn. Mocht u ons nog een idee mee willen geven voor het verkiezingsprogramma dan horen we graag van u via secretaris@vvdzeist.nl