Peter-Paul Greup

Het gaat goed met de veiligheid in Zeist, maar het kan nog veel beter.

De veiligheidsperceptie in Zeist blijft achter bij de rest van Nederland en dit moet absoluut veranderen. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je in je eigen vertrouwde omgeving, je huis, je woonwijk of je eigen zaak, veilig te voelen. Inbreuk op dat gevoel kost jaren om van te herstellen.

De VVD weet dat dat veiligheid de basis is voor vrijheid. Ik wil bijdragen aan een gemeente die regels handhaaft, overlast bestrijdt en overtreders aanpakt. Zodat u met een veilig gevoel thuis kunt komen en uw kinderen veilig naar school kunnen. 

 Taken en onderwerpen Peter-Paul Greup:

·       Raadsrapporteur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

·       Dorpen en wijken: Bosch en Duin

 

            Commissie Bestuur: Veiligheid

·       Integraal Veiligheidsplan

·       Veiligheidsbeleving

·       Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s)-beleid

·       Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

·       Toezichts- en Handhavingsbeleid

·       Overlast in wijken

 

            Commissie Samenleving: Onderwijs

·       Gebouwen

·       Aansluiting op de arbeidsmarkt