Floris Veenendaal

Met dank aan de inspanningen van drie opeenvolgende VVD-wethouders wordt binnenkort een volledig vernieuwd station Driebergen-Zeist opgeleverd. Vanuit de VVD-fractie heb ik er als woordvoerder steeds op aangedrongen dat er aandacht is voor goede inspraak van alle belanghebbenden. Dat is goed gelukt en mede daardoor is de overlast tijdens de uitvoering momenteel beperkt, zowel voor omwonenden als voor doorgaand autoverkeer. Tot het station volledig klaar is voor gebruik is enige hinder onvermijdelijk maar de inspanningen zijn er maximaal op gericht om hinder te voorkomen en de bereikbaarheid te waarborgen.

 

Zeist kan straks trots zijn op een prachtig nieuw station dat energie-neutraal zal zijn doordat er is gekozen voor energiezuinige installaties en doordat zich op alle perronkappen zonnepanelen bevinden. Ook de parkeergarage met plek voor 600 auto's is volledig energie-neutraal en architectonisch bijzonder uitgevoerd met veel gebruik van hout.  Projecten van deze omvang en complexiteit kennen vaak een verhoogd financieel risico. Mede daarom is er door de raad een financiële commissie ingesteld die het proces nauw volgt. De accountant deelt ons beeld dat het project financieel goed onder controle is en dat is voor Zeist belangrijk want het gaat om een investering van tientallen miljoenen.


Floris Veenendaal

Graskamp 20

3704 DH  Zeist

T: 030-6994322

M: 06-51460384


Taken en woordvoerderschappen Floris Veenendaal

·        Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en nestor

·        Presidium

·        Werkgeverscommissie griffie

·        Dorpen en wijken: Zeist-West

                    Commissie Samenleving: Eenzaamheid

·        Landelijk actieplan eenzaamheid vertalen naar Zeist

Commissie Ruimte: Ruimtelijke Ordening

·        Flexibilisering bestemmingsplannen

·        Leegstandsbeleid

·        Wijziging bestemmingsplannen (VVGB, Wabo)

·        Woonvisie

·        Bouwvisie

·        Regelgeving RO

·        Samenwerking woningcorporaties

Ruimtelijke projecten, inhoudelijke en financiële commissies

·        Station Driebergen-Zeist

·        Austerlitz

·        Beukbergen