Angela Bransen

Angela Bransen, 37 jaar, senior beleidsadviseur eerstelijn Zorgverzekeraars Nederland, vice-fractievoorzitter VVD Zeist.

Vindt u Zeist ook niet prachtig!? Mijn liefde voor Zeist is groot. Iedere dag word ik dankbaar wakker dat ik in deze mooie gemeente mag wonen. Zeist heeft zoveel te bieden; het is centraal gelegen, het heeft een prachtige omgeving met veel natuur, en het heeft goede voorzieningen. Als raadslid heb ik de mogelijkheid om samen met u bij te dragen aan de ontwikkeling, de uitdagingen en de prachtige omgeving van Zeist.

Wie ik ben? Als ik iets doe dan doe ik dat positief met volle overtuiging: iets bijdragen én veranderen. Energie krijg ik van hard werken: problemen omzetten in oplossingen, niet van oeverloos praten. Voor mij is eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen ontzettend belangrijk, in alles wat ik doe. Het leven gaat over het maken van keuzes, wat je ook meemaakt, waar je ook vandaan komt en welke mogelijkheden je dan ook hebt. En nee, dat is niet altijd makkelijk.

Beschikbare & betaalbare (jeugd)zorg – een aantrekkelijk, ondernemend en onderscheidend Zeist-  het blijvend investeren in de lokale economie. Ik zet mij er graag voor in - doet u met mij mee?

Angela Bransen
3708 XH Zeist


Taken en woordvoerderschappen Angela Bransen

·        Plaatsvervangend Voorzitter Werkgroep Vernieuwing Lokale Democratie (VLD)

·        Wisselspeler Rekenkamer voor Sociaal Domein

·        Dorpen en wijken: Kerckebosch

                    Commissie Bestuur: Vitaliteit Centrum

·        Visie ontwikkelen op vitaal centrum (incl. markt, bestemming V&D pand)

·        Retailvisie

·        Contact met centrum-management, winkeliersverenigingen, horeca, etc.

Commissie Samenleving: Sport, Zorg/Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

·        Subsidiebeleid sportverenigingen

·        Uitvoering buitensportaccomodaties (incl. financiële commissies)

·        Planvorming binnensportaccomodaties

·        Aanpak wachtlijsten

·        Kwaliteitsinvesteringen sportverenigingen

·        Jeugd en sport

·        Sportstimulering

·        Zwembad

·        Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

·        Zorg en voorzieningen algemeen

·        Sociale wijkteams

·        Ouderenbeleid

·        Gezondheidsbeleid

                    Commissie Ruimte: Ruimtelijke projecten, inhoudelijk en financiële commissies

·        Centrum

·        Hart van de Heuvelrug

·        De Clomp