Evelien Raap

Mijn naam is Evelien Raap, 48 jaar. Sinds 2005 woon ik in de Wilhelminapark buurt. Na mijn studie geschiedenis in Groningen ben ik gaan werken voor diverse ICT bedrijven. De afgelopen vier jaar heb ik mij met veel overgave ingezet voor lokale energie initiatieven, waaronder Stichting Energie Zeist / Mijn Groene Huis.


Een duurzame samenleving is cruciaal voor onze toekomst en die van onze kinderen. De weg ernaartoe draagt bovendien bij aan de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid. Ik ben trots op de initiatieven in Zeist rond energiebesparing en zonnepanelen die we samen met inwoners, bedrijven, de gemeente en maatschappelijke organisaties hebben gerealiseerd. Dit laat zien dat er energie, durf en draagvlak aanwezig is. En dat is wat we nodig hebben, want er ligt een serieuze uitdaging om een klimaatneutraal Zeist in 2030 te realiseren. Dat betekent dat wij inwoners willen stimuleren om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen. Of bedrijven laten zien wat het je oplevert als je het dak vol legt met zonnepanelen. Ik kies hierbij voor een stevige VVD-aanpak: pragmatisch, actiegerichte en ondernemend.

Prins Hendriklaan 26

3701 CP Zeist