Marco Huijben

Mijn naam is Marco Huijben en ben 33 jaar oud. Sinds 2015 woon ik met mijn vrouw en dochter in de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide. Wij wonen met veel plezier in deze groene omgeving. Na zes jaar in de advocatuur te hebben gewerkt, werk ik momenteel als bedrijfsjurist bij een beursgenoteerd concern. Sinds 2001 ben ik lid van de VVD.

Net als u vind ik het belangrijk dat Zeist ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijft met behoud van voorzieningen. Een aantrekkelijke gemeente begint met een leefomgeving waarin een groot gevoel van veiligheid wordt ervaren. Ik ben van mening dat het zorgen voor een veilige leefomgeving een van de belangrijkste taken van de gemeente is.


Daarnaast vind ik het belangrijk om jonge huishoudens aan Zeist te binden. Dat is te realiseren door voldoende aanbod van betaalbare nieuwbouw en winkelmogelijkheden maar ook door toegankelijke sportverenigingen en scholen naar keuze. Hierdoor wordt niet alleen voorkomen dat Zeist relatief snel vergrijst maar ook dat voorzieningen verdwijnen.


Graag zet ik mij namens de VVD als buitengewoon raadslid in Zeist in om Zeist een aantrekkelijke gemeente te houden. 

Taken en woordvoerderschappen Penningmeester Marco Huijben (buitengewoon raadslid)

·        Dorpen en wijken: Huis ter Heide

Commissie Ruimte: Verkeer en bereikbaarheid

·        Verkeersveiligheid

·        Opstellen nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

·        Regionale samenwerking U10, U-Ned etc.

·        Uitvoering wegwerkzaamheden/projecten

·        Verkeersdoorstroming en aanpak verkeersknelpunten (excl. Centrum)

·        Parkeernota/parkeren