Ernst van Splunter

Mijn naam is Ernst van Splunter en ik ben zelfstandig communicatieadviseur. Dat vak heb ik geleerd bij de VVD-afdeling Voorlichting in de Tweede Kamer. Het was de tijd dat Frits Bolkestein – waarvoor ik tientallen speeches mocht schrijven - mij leerde hoe je het beste uit jezelf kon halen om een goed politicus te worden.

Als lid van het VVD-bestuur van de afdeling Den Haag en campagneleider bij de Statenverkiezingen in Zuid-Holland ontdekte ik dat gemeentelijke politiek net zo boeiend is als landelijke en provinciale politiek. Op ieder niveau moet de VVD leidend zijn in de discussie, initiatieven nemen en alternatieven aangeven.

Sinds 2004 woon ik met mijn gezin in Zeist. Ik ben lid van het hockeybestuur van Schaerweijde en sta volop in de samenleving van ons dorp. Ik wil mij inzetten voor een veiliger Zeist, een Zeist dat nog duurzamer en groener wordt en ondernemers ruimte geeft te ondernemen. Op basis van teamgeest in de fractie, humor en relativeren. Vanuit dat perspectief hoeft u mijn voornaam niet al te serieus te nemen. Als communicatieadviseur en oud-lid van de Tweede Kamer ben ik regelmatig te gast bij BNR Nieuwsradio om commentaar te geven op het nieuws. 

Taken en woordvoerderschappen Vice-fractievoorzitter en Secretaris: Ernst van Splunter

·        Raadsrapporteur Omgevings Dienst Regio Utrecht (ODRU)

·        Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

·        Dorpen en Wijken: Hoge Dennen

Commissie Bestuur: Bestuur

·        Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

·        Kwaliteit dienstverlening

·        Wijkvisies

·        Integriteit

·        Maatschappelijke initiatieven

·        Horecabeleid

·        Regionale samenwerking

·        Toerisme en recreatie

                    Commissie Samenleving: Kunst en cultuur

·        Cultuurvisie

·        Slot Zeist

·        Bibliotheek en Muziekschool, Kunstenhuis

·        Relatie met Figi

Commissie Ruimte: Ruimtelijke ordening

·        Flexibilisering bestemmingsplannen

·        Leegstandsbeleid

·        Wijziging bestemmingsplannen, Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGG) , Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

·        Woonvisie

·        Bouwvisie

·        Regelgeving Ruimtelijke Ordening

·        Samenwerking woningcorporaties

Ruimtelijke projecten, inhoudelijke en financiële commissies

·        Station Driebergen-Zeist (incl. behoud Intercity Status)