Het Liberaal Manifest is de uitwerking van de beginselen van de VVD. De beginselen staan in de Beginselverklaring. In de Beginselverklaring staan de uitgangspunten van de VVD. Daarmee brengen we het liberalisme in praktijk. Het politiek handelen is hierop gebaseerd.

Ook de grondslag van de VVD staat in de Beginselverklaring. De omschrijving daarin luidt:
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving. De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag voor haar politiek."

Het Liberaal Manifest geeft de VVD richtlijnen voor liberaal handelen op de lange termijn en de groei van de partij.

Download hier het Liberaal Manifest

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid